Sjamanisme in deze tijd

 

P1020971

Vera Whistler-Witleer               vwitleer@gmail.com

     Inhoud:

 1.    Wie ik ben
 2.    Mijn achtergrond
 3.    Mijn aanbod
 4.    Sjamanisme
 5.    Consult
 6.    Counseling
 7.    Sjamanistische reis
 8.    Visiondance
 9.    Aanwezig zijn
 10.    Trommelgroep

1 Wie ik ben

Van oorsprong ben ik professioneel danseres , dansdocente, gekwalificeerd Laban-bewegingsanaliste (CMA) en choreografe, waarbij ik in het binnen- en buitenland werkzaam ben geweest. Ik geef nog steeds les in Fundamentals (Bartenieff), dat is een basale lichaamstraining op de grond en Eutonie (Gerda Alexander) met bewustzijnsoefeningen, moderne dans en dansimprovisatie. Ik houd van dans, beweging en klank en daaruit put ik, met steun van de medelevende geesten, bijzondere kracht bij het werken met mensen.  Tenslotte ben ik beeldend kunstenaar en ik heb een atelier in Rotterdam.

2 Mijn sjamanistische achtergrond

Het sjamanisme houdt mij al meer dan twintig jaar bezig. Het geeft me dan ook veel steun voor het functioneren in de dagelijkse werkelijkheid. Bij de Foundation For Shamanic Studies heb ik het driejarenprogramma en de counseling opleiding gevolgd. Daarnaast heb ik mijn sjamanistische kennis opgedaan via trainingen van Daan van Kampenhout, Rob Top, Marja Burmania, Joke van Koningshoven, Malidoma Somé (sjamaan uit Burkina Faso), Wendy Zacher en haar moeder (sjamaninnen uit Canada). Bij Rob en Marja heb ik ook twee vision-quests gedaan. De verbinding met de natuur is voor mij van groot belang en een bron van inspiratie. Meerdere solo-retraites van één tot twee maanden, in de bergen van Sacarest (Spanje), hebben dan ook bijgedragen aan mijn verdere sjamanistische ontwikkeling.

3 Mijn aanbod op sjamanistisch gebied

* Als gekwalificeerd Harner Shamanic Counselor leer ik je in vijf tot acht sessies zelfstandig te reizen in de niet alledaagse werkelijkheid (NAW) om antwoord te krijgen op belangrijke levensvragen. Ik leer je ook hoe je dit antwoord in je dagelijks leven kunt toepassen. Deze reizen zijn visualisaties. Je vertelt hardop welke innerlijke beelden je ziet. Tegelijkertijd staat het opnameapparaat aan en kun je de verwoording van je beelden dus later terughoren. Een sessie duurt ongeveer twee uur.
* Ik bied sjamanistisch consult aan voor genezing  en heling, kracht en inzicht, om het leven beter aan te kunnen. Hierbij reis ik voor jou in de NAW. Je bent aanwezig met positieve intentie en met vertrouwen in mijn werk. De sessies zijn geen psychotherapie of leiden niet tot psychologisch advies. Voor een consult kun je een of meerdere keren komen. De duur van een consult is ongeveer een uur. Het volgende aanbod is geschikt voor zowel individuen als groepen en duurt een of twee dagdelen.
* De Vision-dance is een ritueel  om een visioen te krijgen als antwoord op een belangrijke levensvraag.
* Volledig aanwezig zijn, is o.a. geschikt voor mensen die praktische  oefeningen willen doen om lekker in hun vel te zitten, al hun zintuigen willen aanspreken en het contact met de natuur willen vergroten.
* De Trommelgroep is een samenkomst om te trommelen voor genezing, heling, inzicht en kracht voor jezelf of voor iemand anders.

Daarnaast kan ik ruimtes energetisch schoonmaken en healingen geven aan plantaardige en dierlijke wezens.
Tenslotte kun je mij benaderen voor: remote healing, dat zijn reizen in de NAW om mensen hulp te bieden op afstand.
Als je meer wilt weten, schroom niet mij te schrijven.

Al mijn activiteiten vinden plaats in Rotterdam, aan de noordkant van de Maas. De locatie is verder afhankelijk van het aanbod en aantal deelnemers. Soms is het mijn atelier, soms bij mij thuis of een ander adres  en soms gaan we de natuur in.

Vera Whistler-Witleer             vwitleer@gmail.com

https://www.rotterdamsekunstenaars.nl

https://www.whistlerwitleer.nl

4 Sjamanisme

Deze traditie voor genezing en heling is de oudst bekende en gaat vermoedelijk terug tot in de ijstijd. Sjamanen staan in dienst van het individu en de gemeenschap. Ze proberen kracht, informatie en genezing uit een soort parallelwereld  te halen, de zogenaamde niet alledaagse werkelijkheid (NAW, naar Carlos Castaneda). Die parallelwereld (vergelijkbaar met een vorm van dromen) bestaat uit verschillende gebieden: de boven-, midden- en benedenwereld. Sjamanen zijn bekwaam in het navigeren in die werelden, om daar de nodige informatie voor het individu en de gemeenschap te halen. Ze bemiddelen tussen de wereld van de mensen en die van de geesten. Geesten zijn geestelijke principes, onstoffelijke wezens die een bepaalde kracht en kwaliteiten bezitten. Sjamanen werken vol vertrouwen samen met hun persoonlijke geestelijke helpers, hun bondgenoten.

De vele technieken die sjamanen hierbij gebruiken, zijn cultureel bepaald en verschillend. Wanneer zij met een verzoek geconfronteerd worden, consulteren ze de geesten in de NAW om oplossingen en antwoorden te vinden.

Traditioneel werd sjamanen gevraagd om belangrijke gebeurtenissen te begeleiden. Bijvoorbeeld om zieken te genezen, of om droogte tegen te gaan. Ze hadden onvervangbare functies in de gemeenschap en werden vaak als eerste geconsulteerd.
Tegenwoordig worden sjamanen om dezelfde redenen geconsulteerd. In het westen is de focus van sjamanen echter veel meer op het individu gericht.

Vera Whistler                  vwitleer@gmail.com

5 Consult

Tijdens een intakegesprek van een half tot heel uur gaan we samen kijken wat je behoefte en reden is om een sjamanistisch consult aan te vragen. We gaan na welke klachten je hebt, wat je nodig hebt en wat je wilt.

Passen de behandelingsmethodes die ik aan te bieden heb bij jou en ben ik hiervoor de juiste persoon? Alles wat gezegd en besproken wordt blijft trouwens strikt persoonlijk tussen jou en mij. Ik hoef in principe niet te weten waarvoor je komt als je dat niet wilt meedelen. De meevoelende geesten in de niet alledaagse werkelijkheid (NAW) weten namelijk wat er gedaan moet worden en ik volg hun advies op. 
De duur van een consult is ongeveer een uur en ik werk thuis in de woonkamer of in overleg op een andere plek. 
Consulten op afstand zijn ook mogelijk, via telefoongesprek, e-mail of brief kunnen wensen kenbaar gemaakt worden.
Ik kan dan een sjamanistische reis maken (een soort visualisatie) voor genezing, kracht en of advies.  De uitkomst ervan zal ik e-mailen en zo nodig telefonisch verhelderen.
Wanneer je nog in psychotherapeutische of psychologische behandeling bent, is het raadzaam om dat traject eerst af te maken, alvorens je aan sjamanistische sessies begint.

Redenen  voor een consult kunnen b.v. zijn:
Stress;  Onrust;  Burnout;  Onverklaarbare vermoeidheid; Emoties;  Uit balans zijn; Niet lekker in je vel zitten; Belangrijke levensvragen;  Relatieproblemen.

Behandelingsmethoden kunnen bijvoorbeeld zijn:
Krachtoverdracht (je wordt positief opgeladen);  Extractie (wezensvreemde energie wordt weggehaald); Terughalen van verloren zielsdelen (zodat je weer ‘heel’ wordt); Genezing door zang, dans, taal en objecten; Toeva-genezing (de trommel is daarbij het krachtobject);  Divinatie (waarzeggen).

Hierbij een voorbeeld van een sessie:

Een vrouw komt bij mij met de duidelijke wens om in het dagelijks leven door haar vrienden gehoord te worden. Zij heeft het gevoel dat haar mening er voor anderen niet toe doet. Als reactie hierop gaat ze haar stem verheffen en wordt ze boos. Ze wil echter kalm en rustig blijven. Ze zegt ook dat ze de levenspijn niet meer wil en dat de dood misschien een optie is, omdat ze dan rust heeft.

Ik ga bij mijn spirituele helpers te rade in de niet alledaagse werkelijkheid (NAW) en vraag welke behandelingsmethode ik moet gebruiken. Ze geven mij aanwijzingen voor een combinatie van verschillende technieken en leiden mij daarbij, door ingevingen, beelden en woorden. Ik trommel, zing en dans, haal negatieve energie weg en zorg voor nieuwe positieve kracht. Op een gegeven moment is het volgens de spirits genoeg en sluit ik met een dankwoord aan mijn spirituele helpers, de behandeling af. Tijdens het nagesprek zegt ze, dat haar lichaam wat leeg aanvoelt en dat ze daar nog aan moet wennen. Ik geef haar wat zout en suiker om te gronden.De volgende dag schrijft ze mij het volgende, nadat ik haar gevraagd heb hoe het haar gaat: “Het gaat goed met me en het voelt als dat ik gekozen heb voor het leven en dat de dingen in dit leven, die ik ervaar, daar een onderdeel van uitmaken en dat dit o.k. is. Een vrede hebben met, een acceptatie. Bedankt voor de fijne sessie. Het was intens met een sterk en mooi resultaat.”

Een  voorbeeld van een sessie met de kracht van de elementen:

Een man komt voor een sessie en spreekt zijn wens niet uit. Ik ga met het element water werken en leg hiervoor mijn handen op de schouders van de persoon.  Na de behandeling is zijn reactie: ”De spanning is weg, ik zit rechterop, er is ruimte, en meer kracht in mijn centrum.”   Dan werk ik met het element vuur en zijn reactie erna is: ”Ik ben zachter, rustiger en adem langzamer, het is weldadig.”  Daarna met het element aarde. Ik krijg de reactie: “Het geluid van de trommel was niet prettig. Kwaadheid, alsof ik onderdrukt wordt,  heftig ademen, diepe pijn en zin om te schreeuwen. Op een gegeven  moment ben ik tot rust gekomen.”   Tenslotte met het element lucht en zijn reactie is: “Ik voel me prettig, terug in mijn kern, heel geworden als een bolletje energie en volledig ademend.”                                                                       

Kosten: Intakegesprek: € 50; Consult: € 75

Als je meer wilt weten, schrijf me gerust.

Vera Whistler              vwitleer@gmail.com

6 De  sjamanistische counseling methode

Sjamanistische counseling is een methode waarin spiritueel leren, levenshulp en persoonlijke ontwikkeling worden gecombineerd. Het is een serie sessies voor probleemoplossing, om zo tot een rijker, dieper en vreugdevoller leven te komen. Het methodische en wereldbeschouwelijke uitgangspunt verschilt daarbij van psychotherapie en andere therapeutische technieken en is gebaseerd op het oeroude klassieke sjamanisme. Het is geen vervanging van andere technieken en is er niet mee te vergelijken; het staat op zichzelf. 

Wat kan ik je leren?
-De grondbeginselen van het sjamanistische wereldbeeld.
-Kennis over het begrip niet alledaagse werkelijkheid (NAW).
-Sjamanistisch te reizen (een soort visualiseren) in de NAW om je krachtdier (een hulpgeest in de vorm van een dier) en je spirituele leraar (een hulpgeest, meestal in de vorm van een mens) te leren kennen.                                                                                                  
-Hoe je belangrijke vragen over je eigen leven of over dat van anderen kunt formuleren.
-Hoe je vervolgens hierover kunt communiceren met je krachtdier en/of je leraar.
-Hoe je de antwoorden kunt interpreteren en in je dagelijks leven kunt toepassen.

Met behulp van deze methode ontdek je je eigen kracht en bekwaamheid om wijsheid uit de NAW te gebruiken voor de alledaagse werkelijkheid. Je kunt aan het einde zelfstandig met deze techniek werken en je bent dan als het ware je eigen sjamaan! Voor jezelf en voor anderen kun je ‘reizen’ en antwoorden vinden op belangrijke levensvragen. Wanneer je deze methode wilt leren, beginnen we met een intakegesprek. Daarna zijn er vijf tot acht sessies, elk van ongeveer twee uur, ongeveer om de drie weken. We eindigen iedere keer met een kort nagesprek. De ervaring van de reis mag niet verpraat worden en heeft tijd nodig verwerkt te worden. Je kunt aan het einde van de sessie ook vragen en opmerkingen kwijt. Het spreekt voor zich dat alles wat er wordt uitgewisseld vertrouwelijk is en tussen jou en mij blijft. 

Het intake gesprek 

Voor zover dit nog niet telefonisch is gebeurd, hebben we een oriënterend, inleidend gesprek om na te gaan of de methode je aanspreekt en past bij je vraag. Zo nodig gaan we ook nog op de voorwaarden in. Deze techniek in namelijk af te raden wanneer je:
-onder psychotherapeutische of psychologische behandeling bent;
-last hebt van of neiging hebt tot epilepsie;
-bewustzijnsveranderende middelen gebruikt (zoals drugs, alcohol, bepaalde medicijnen).

De sessies

Als je reist, lig je met een blinddoek om en met een opnameapparaat naast je. Via een koptelefoon hoor je getrommel, waardoor je in een veranderde bewustzijnstoestand komt en de verbinding kunt maken met de niet alledaagse werkelijkheid (NAW). Je  vertelt hardop, met al je zintuigen open, wat je innerlijk beleeft. Daarna maak je een samenvatting van de reis. Dit alles wordt vastgelegd op je recorder, zodat je de reis ook later terug kunt horen. Ik zit stil naast je, de reis noterend en zorg ervoor dat je die ongestoord kunt maken.  We beluisteren samen nog eens de reis. Daarna is er een nagesprek, waarbij alleen het hoognodige wordt uitgesproken en mogelijke vragen opgehelderd worden.

Praktische informatie: kosten voor de intake € 50 en per sessie € 85

Benodigdheden: een opname-apparaat, een cd-speler, een blinddoek, iets om te schrijven.

Vera Whistler                                          vwitleer@gmail.com 

7 Een voorbeeld van een persoonlijke sjamanistische reis

Mijn vraag is : Hoe kan ik mijzelf accepteren zoals ik ben?

Ik ga in de  niet alledaagse werkelijkheid (NAW)  op zoek naar mijn krachtdier waar ik mijn vraag aan stel. Het is een groot hert met een gewei in een bos. Ik moet op zijn rug gaan zitten en houd me aan zijn gewei vast. Hij zoekt de vrouwtjes herten op en paart met ze. Hij is alert en kijkt dan naar boven, waarna er allemaal vogels op me komen zitten, die mijn lichaam bewegend maken. Een grote vogel, een arend versmelt met mij en ik ga in die vogel zitten. De arend gaat vliegen en we gaan de kosmos in naar de aliens. Zij groeten mij en ik ga bij hun rotsen liggen. De arend trekt me helemaal uit elkaar en eet me op, ik schijn lekker te zijn. Ik ben er nog, maar heb geen lichaam meer, want dat zit in de arend. De aliens raken me aan, ik ben alleen maar een energetisch lichaam. Ze verdwijnen door mij heen in hun planeet. De arend vliegt weg en komt bij de zee. Hij/zij braakt mij als een braakbal uit en ik word daarna helemaal uitgeplozen en opgegeten door meeuwen en andere vogels. Zij vliegen overzee weg. Waar ben ik en wat gebeurt er nu? De arend gaat zijn/haar veren verzorgen en loopt langs de waterkant. Ik zie het hert weer komen, ze confronteren elkaar en versmelten met elkaar. Wie gaat nu op in wie? Ze worden een soort bal. Mijn spirituele leraar komt nu ook en gooit de bal de lucht in, ik huil in de alledaagse werkelijkheid (AW) die over de zee uit elkaar spat in sterrenvonkjes. Hij gooit een heel groot net uit over zee om de vonkjes op te vissen, maar haalt het leeg op en brengt het net in zijn lichaam. Nu lig ik in op mijn bed en de leraar komt naar mij toe. Hij versmelt met mij: “Ik ben jou en jij bent mij” (ik huil). Wat gebeurt er nu? Hij wenkt mij en trekt me omhoog, we gaan de zee in en zijn jong. We spetteren water naar elkaar en kijken waar onze grenzen liggen. Hij duwt mij en ik hem onder water. Proberen tikkertje te doen en stoeien. Hij neemt me op de schouder en duikt, ik doe hetzelfde met hem. We zwemmen onder water (ik huil). “Tot ziens en good bye!” Ik ga terug, waarbij ik mijn spirituele helpers bedank. Ik ben dan weer in de AW. 

De volgende vraag is: Hoe kan ik dit antwoord concreet in het dagelijks leven omzetten?Ik krijg het advies om net als een klein kind te spelen en daarbij mijn spirituele leraar als speelkameraad uit te nodigen. Dit kan ik een keer per dag doen, daar word ik blij van en dan krijg ik een goed zelfgevoel.

Verdere adviezen zijn: – Me niet te druk maken;  – Niet teveel willen doen;   – Mezelf meer schouderklopjes geven;  – Meer genieten en opgewekt zijn;      – Niet zo zwaar aan het leven tillen;  – Vaker tegen mezelf zeggen dat ik een fijne meid ben.

Vera Whistler                       vwitleer@gmail.com                                                                                             

8 Visiondance

Dit is een heel oud, bijna vergeten ritueel van indianen, dat tot doel heeft een visioen te krijgen door middel van dans. Het visioen geeft zicht op wat er mogelijk is in de toekomst.  Visioenen zijn altijd een bron van inspiratie geweest voor individuen en gemeenschappen. Zij geven oriëntatie aan het leven en zijn bronnen van kracht, vreugde en genezing.                                                                                          

In de workshop maak je eerst een sjamanistische reis, dat is een visualisatie, begeleid door trommel of ratel, om je persoonlijke krachtdier te ontmoeten. Daarna beeld je in dans dit dier uit, dat jou steunt bij het daaropvolgende ritueel. (We dansen op blote voeten of anti-slipsokken).

Het ritueel bestaat uit dans en zang, herhalend en monotoon van karakter, waardoor je ontvankelijker wordt voor de diepere lagen van je bewustzijn. Van daaruit maak je verbinding met je voorouders, die waardevolle kennis en wijsheid te bieden hebben. Na het ritueel is er een korte nabespreking om je ervaringen te kunnen delen.

Visiondance is iets voor jou als het voorgaande je nieuwsgierig maakt en je psychisch en fysiek normaal belastbaar bent.
Mocht je bewustzijnsveranderende middelen gebruiken of neiging tot epilepsie, dan is het niet raadzaam dit ritueel te doen.
Eventuele benodigdheden:   iets om te schrijven;   een ratel en/of een trommel;   een blinddoek.

Praktische informatie: het aantal deelnemers kan variëren;  het aanbod komt volledig tot zijn recht in twee dagdelen, maar het kan ook korter; wanneer: startdatum in overleg; locatie: in Rotterdam en het adres is verder afhankelijk van het aantal deelnemers; kosten € 85 per dagdeel.

Mocht je nog vragen hebben, mail gerust naar: 

Vera Whistler                      vwitleer@gmail.com

9 Volledig aanwezig zijn

Het gevarieerde aanbod dat samen ‘Volledig aanwezig zijn’ inhoudt, is ideaal voor een evenwichtig en gezond leven. Het dagelijks leven vraagt veel van ons en als we niet oppassen hebben we stress of nog erger, een burn-out (wat mijzelf is overkomen). Een voorbeeld: door te lang achter de computer te werken, bouwen we teveel geestelijke en lichamelijke spanning op. Wat kan je daar tegen doen en hoe kun je het vermijden? 
Je kunt voor dit aanbod zowel op individuele basis bij mij terecht, maar ook in groepsverband. 
Een aantal oefeningen dat ik aanbied, kun je op jezelf doen en zijn geschikt om de dag mee te beginnen en te eindigen. Sommige oefeningen zijn gedurende de hele dag toepasbaar. Je kunt ze zelf,  thuis, tijdens je werk of in de natuur doen.

Waaruit bestaat het aanbod?

 • Om je lichaam lichtjes op te warmen en soepel te maken voor de dag, leer je efficiënte bewegingspatronen te ontwikkelen via een basale lichaamstraining op de grond en staand (Bartenieff- fundamentals). Strek- en zwaai-oefeningen horen er ook bij.
 • Je leert genezende Tibetaanse ademhalingsoefeningen, die je altijd moet doen voordat je gaat eten.
 • Oefeningen die de spanning in je lichaam in balans brengen (Eutonie van Gerda Alexander) doe je alleen en indien mogelijk met een ander.
 • Je gaat oefenen met bewust aandachtig zijn (Mind-fulness). Al je zintuigen zijn daarbij volledig open. Dit doe je in stilte, liggend, zittend en lopend in de natuur. Zo ga je uit je hoofd en ben je helemaal in het hier in nu.
 • We gaan samen vrij dansen en zingen om los te komen, je creativiteit aan te wakkeren, contact te maken met je omgeving en de mensen om je heen. Je komt lekker in je vel te zitten, beweegt beter en hebt meer energie voor het dagelijkse leven. Dit is het effect van alles tezamen.
 • Je leert de verbinding met de natuur te vergroten door middel van een sjamanistische medicijnwandeling. Je loopt aandachtig met de intentie om antwoord op een belangrijke, persoonlijke vraag te krijgen en ontdekt wat de natuur voor antwoord geeft.

We eindigen de workshop met een kort nagesprek over je bevindingen en je deelt wat je kwijt wilt.

Praktische informatie:  het aantal deelnemers kan variëren;  sjamanistische kennis is niet nodig;  het aanbod komt volledig tot zijn recht in twee dagdelen, maar in overleg kan het ook korter;  wanneer: de startdatum is in overleg;  locatie: in Rotterdam en het adres is verder afhankelijk van het aantal deelnemers;  kosten: € 85 per dagdeel.

Mocht je vragen hebben, mail gerust.

Vera Whistler                                 vwitleer@gmail.com 

10 Trommelgroep

Ben je bekend met sjamanistisch healing-werk en heb je zin om gezamenlijk te trommelen en te ratelen voor jezelf en/of voor anderen? Dan ben je van harte welkom! Om de meevoelende geesten uit de niet alledaagse werkelijkheid(NAW) uit te nodigen, dansen en zingen we eerst.  Daarna hebben we een korte ronde met gesprek waarbij ieder vertelt voor wie en met welk doel hij of zij wil trommelen. Voor de duidelijkheid noteer je dit. Dan trommelen we gezamenlijk voor de persoon in kwestie. Het kan dus zijn voor iemand van buiten de groep, die we al of niet kennen. Van tevoren heb je diens toestemming daarvoor gevraagd. De inzichten die we krijgen, delen we met elkaar en worden aan de betreffende persoon doorgegeven.  Alles wat gebeurt en gezegd wordt tijdens de avond is vertrouwelijk.

Praktische informatie: de locatie is mijn atelier in Rotterdam;  tijdstip: één keer per maand op zondagavond van 19:30 tot 21:00; data in overleg; benodigdheden: warme kleding, trommel en/of ratel, iets om te schrijven, eventueel een kussen om op te zitten en een blinddoek. Kosten: € 10  per keer.

Wil je meer informatie, neem dan gerust schriftelijk contact met me op.

Vera Whistler                            vwitleer@gmail.com